Privacy verklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld door Zwemcoaching Breda en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens voor worden opgeslagen en voor welke doelen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Om je meer transparante en duidelijke informatie te geven over hoe wij je persoonlijke gegevens verwerken, hebben we de privacyverklaring onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Zwemcoaching Breda verzorgt diverse zwemactiviteiten voor iedereen die beter wil leren zwemmen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Zwemcoaching Breda verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens neem dan gerust contact met ons op via karin@zwemcoachingbreda.nl

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Zwemcoaching Breda. Deze worden hieronder toegelicht.

HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN, CURSUSMAILING EN DE CLUBMAILING
Zwemcoaching Breda stuurt via e-mail nieuwsbrieven en cursus informatie. Deze mailingen zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Om je te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van Zwemcoaching Breda. Je voornaam, achternaam, eventuele deelname aan de Zwemcoaching Breda activiteit en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Zwemcoaching Breda. Of via een inschrijving van een activiteit van Zwemcoaching Breda.

VERZENDEN VAN AANKOPEN
Zwemcoaching Breda verstuurt aankopen vanuit de webshop via PostNL. Je voornaam, achternaam, eventueel bedrijfsnaam, adres en e-mailadres worden verwerkt om een verzendlabel aan te maken en de aankoop te verzenden.

DIENSTVERLENING EN HET VERWERKEN VAN AANKOPEN
We gebruiken je persoonsgegevens om je online aankopen op Zwemcoaching Breda te beheren, door je bestellingen en retourzendingen te verwerken. Om je te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering van de producten. Zwemcoaching Breda gebruikt ook je gegevens voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, garantiezaken, betalingen te beheren, het opstellen, versturen en incasseren van facturen.

Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult bij je inschrijving voor een activiteit of via het contactformulier waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw zwemdoel.

De gegevens die wij verwerken verschillen of je met account of zonder account besteld:

  • Bestellen met een account. Een Account maakt het gebruik van onze webshop gemakkelijk en handig. Ten behoeve van het gebruik van je Account verwerken wij de volgende gegevens: accountnaam, e-mailadres, naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, transactiegeschiedenis, IP-adres, inloggegevens, bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan, gekochte producten en geplande Zwemcoaching Breda afspraken.
  • Bestellen als gast. Als u online aankopen doet zonder een Mijn Account aan te maken, bestel je als gast. Wij verwerken in dat geval de volgende gegevens: naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bank- en betaalgegevens.

BEHEER VAN TRAINGINGSAFSPRAKEN EN TRAININGS NOTITIES
Bij aankopen van traingingsafspraken verwerken wij de volgende gegevens: naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bank- en betaalgegevens, de zelf aangevulde gegevens zoals b.v. je geboortedatum, overzicht van het aangekochte Zwemcoaching Breda activiteiten, trainingsafspraken en eventuele notities van jou of de Personal Trainer.

MEDIA
Tijdens activiteiten van Zwemcoaching Breda worden geregeld video opnames en foto’s gemaakt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt en gepubliceerd ter promotie van activiteiten en tevens gebruikt voor direct marketing van Zwemcoaching Breda. Doe jij mee aan een van onze activiteiten dan heb je hiervoor goedkeuring gegeven via de algemene voorwaarden. Desondanks mag ieder herkenbaar in beeld gebracht persoon zich melden met het recht om zich te verzetten tegen publicatie van dergelijke beelden.

Tijdens activiteiten van Zwemcoaching Breda worden geregeld video opnames gemaakt ten behoeve van het verbeteren van jouw zwemtechniek. Deze video opnamen zullen ten behoeve van een bewegingsanalyse gedeeld worden met een door Zwemcoaching Breda aangewezen trainer en met de deelnemer.

CONTACT OPNEMEN
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Zwemcoaching Breda via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of antwoord te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

ANALYTICS
De website van Zwemcoaching Breda verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

De gegevens die Zwemcoaching Breda ontvangt en welke met de volgende derden worden gedeeld:

TRAINERS
Trainers krijgen een deelnemerslijst met namen van hun zwemmers, zwemachtergrond, zwemdoelen en blessures. Trainers krijgen geen mailadressen of telefoonnummers. Deze gegevens worden niet aan anderen verstrekt.

POSTNL
Bestellingen worden verzonden met PostNL. Zodra je een bestelling bij ons plaatst, maken wij een verzendlabel aan bij PostNL. Hierbij worden de verzendgegevens van jouw bestelling verwerkt. Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adres en je emailadres.

MOLLIE
Bij een bestelling in onze webshop wordt gebruik gemaakt van de Mollie betaal plug-in. Betalingen, betaal verzoeken, naam en bankrekening worden automatisch opgeslagen verwerkt in het Mollie dashboard.

MAILCHIMP
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, voornaam en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde mailing lijst binnen Mailchimp.

ANTAGONIST B.V.
De e-mail van Zwemcoaching Breda wordt gehost bij Antagonist B.V. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist B.V. De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist B.V. Gegevens die jij achterlaat op de website van Zwemcoaching Breda zijn op de servers van Antagonist B.V opgeslagen.

SOCIALE MEDIA
Als je ons volgt of online interactie met ons hebt via sociale media platforms van derden, zoals bijvoorbeeld Instagram, Facebook of Twitter, dan is de informatie die je verstrekt gebonden aan het privacy beleid van deze derden én aan het hier omschreven privacy beleid.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Zwemcoaching Breda, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN
Jouw e-mailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

HET VERSTUREN VAN DE CURSUSMAILING
Jouw e-mailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. Jouw gegevens worden bewaard zolang de cursusperiode of je abonnement loopt. Mocht je de mailing niet willen ontvangen kun je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de mailing.

CONTACT OPNEMEN
Op het moment dat je contact opneemt met Zwemcoaching Breda via de mail, een bericht of per whatsapp, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, en e-mailadres, opgeslagen op de server. Die mails en berichten worden tot maximaal 3 jaar terug bewaard.

ANALYTICS
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden 14 maanden bewaard binnen Google Analytics.

FILMS & ANALYSES
Films en analyses die we van je maken worden na uiterlijk 3 jaar verwijderd.

AANKOPEN, INSCHRIJVINGEN EN MIJN ACCOUNT
Op het moment dat jij je inschrijft voor een activiteit van Zwemcoaching Breda of een aankoop doet via onze webshop, of bankoverschrijving maakt worden deze gegevens verwerkt voor onze administratie. Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een abonnement hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Wanneer de abonnementsovereenkomst eindigt, blijft Mijn Account van de Gebruiker toegankelijk, inclusief de daarop geplaatste content. Indien de Gebruiker niet binnen één jaar na het einde van de abonnementsovereenkomst een nieuwe overeenkomst afsluit, wordt alle content van Mijn Account verwijderd, met uitzondering van de persoonlijke gegevens verstrekt door de Gebruiker. Om het Mijn Account definitief te verwijderen, dient de Gebruiker de daartoe bestemde procedure binnen Mijn Account te volgen.

Zwemcoaching Breda zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens.

Dit doen wij onder andere door het nemen van diverse maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord. Daar waar mogelijk maken we gebruik van een tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd, deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. Maar ook het up-to-date houden van de software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Zwemcoaching Breda privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.

RECHT OP INZAGE
Als je wilt weten welke gegevens Zwemcoaching Breda over jou heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen of verwijderen. Die je niet via Mijn Account kunt wijzigen, kun je e-mail sturen naar karin@zwemcoachingbreda.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

RECHT OP RECTIFICATIE
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Zwemcoaching Breda. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je zelf aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

RECHT OP OVERDRACHT
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Zwemcoaching Breda opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Zwemcoaching Breda al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn.

RECHT OP WISSEN VAN GEGEVENS
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Zwemcoaching Breda vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

RECHT OP HET INDIENEN VAN EEN KLACHT
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Zwemcoaching Breda niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

RECHT OP STOP GEGEVENSGEBRUIK OFTEWEL BEZWAAR MAKEN
Wil jij niet dat Zwemcoaching Breda jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via karin@zwemcoachingbreda.nl. Wij streven ernaar om binnen een week te reageren.

Zwemcoaching Breda gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor het verwerken van je aankoop, deelname aan een activiteit, of om eventueel contact met je op te nemen mocht er iets misgaan met de bestelling, ingeplande afspraak, cursus of training.

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derden, maar uitsluitend aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten, activiteiten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief of cursus mailing te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Zwemcoaching Breda de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Zwemcoaching Breda met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Zwemcoaching Breda behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Zwemcoaching Breda dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Zwemcoaching Breda te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op via karin@zwemcoachingbreda.nl of stuur een bericht naar 06 18 81 68 52

Zwemcoaching Breda is een handelsnaam van Leefstijl en Zwemcoaching Karin. Leefstijl en Zwemcoaching Karin is een eenmanszaak | BTW NL859471251B01 | KvK 72405341 | Fatimastraat 54, 4835 BD, Breda, Nederland

Het gebruik van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s die afkomstig zijn van www.zwemcoachingbreda.nl en onze social media is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website (en/of flash-applicaties) wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek aan Zwemcoaching Breda weer naar onze servers teruggestuurd worden.

HOE GEBRUIKEN WE COOKIES?
Met behulp van een permanent cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op zwemcoachingbreda.nl. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Zwemcoaching Breda gebruikt cookies om jouw favoriete producten op te slaan.
We gebruiken sessiecookies als je gebruikmaakt van een productfilter en om te controleren of je bent ingelogd of een artikel in je winkelmandje hebt geplaatst. Wij kunnen onze diensten daardoor zoveel mogelijk aanpassen en optimaliseren op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

HET VERWIJDEREN VAN COOKIES
Je kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuw cookie naar jouw computer of mobiele telefoon wordt verzonden. Als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, krijgt je geen toegang meer tot bepaalde inhoud op de site zoals bijvoorbeeld:
• Je persoonlijke instellingen worden niet meer onthouden.
• Bepaalde informatie zal niet meer zichtbaar zijn, zoals ‘laatst bekeken artikelen’.

De cookies zorgen er ook voor dat de Zwemcoaching Breda website goed wordt weergegeven. Zet je de cookies uit, dan is het mogelijk dat de website niet meer optimaal functioneert en je niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken.

Wil je liever geen gebruik maken van cookies, dan kun je deze op elk gewenst moment uitzetten via je browser:
Firefox
• Internet Explorer
• Chrome
• Safari

VERWIJDEREN VAN TRACKING COOKIES GEPLAATST DOOR DERDEN
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die, onder meer via onze website, advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

× Hoe kan ik je helpen?