Deelnemersverklaring – eigen risico en validiteit

Beste deelnemer,
Leuk dat je gebruik maakt van ons aanbod aan activiteiten.
In deze deelnemersverklaring wijzen we je op een aantal belangrijke punten.

Fit & gezond

▪ Je gaat lekker actief aan de slag. De activiteiten kunnen behoorlijke inspanning vergen. Je dient daarom voldoende fit te zijn. Met dit formulier verklaar je dat je fysiek en mentaal voldoende fit bent.
▪ Twijfel je of je veilig kan deelnemen, overleg met de instructeur.
▪ Meld relevante zaken betreft je gezondheid bij de instructeur(s) die jou begeleiden.

Veiligheid

▪ Jouw veiligheid en die van anderen is belangrijk. Daar zorgen we samen voor. Wij nemen gepaste maatregelen om een veilige activiteit te verzorgen.
▪ Luister goed naar de uitleg. Jij dient onze instructies en aanwijzingen goed op te volgen.
▪ Gedraag je verstandig en gepast. Houd je aan de huisregels en andere veiligheidsregels.
▪ Deelname onder invloed van alcohol of verdovende middelen is niet toegestaan.

Galderse meren Challenge en open water zwem tochten

Je voltooit een toch volledig zelfstandig. Dat wil zeggen in en op het water is geen begeleiding aanwezig.
Twijfel je vooraf over je eigen kunnen of over de route, overleg dan met de organisatie, zij weten vaak de plekken waar je kunt staan dan wel pauze kunt houden.
Indien gewenst doen we ons best je te koppelen aan een zwemmaatje zodat je niet alleen hoeft te zwemmen, deze is echter niet verantwoordelijk voor jouw veiligheid.

Eigen risico

▪ We bieden sportieve recreatie aan. Letsel/ernstig letsel/blessures zijn bij onze activiteiten ondanks gepaste veiligheidsmaatregelen niet volledig uit te sluiten.
▪ Deelname geschiedt daarom op eigen risico.
▪ Wij kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de deelnemer. Wij adviseren u geen dure spullen mee te nemen naar locaties.
▪ Aansprakelijkheid voor schade aan zaken, waaronder beschadigde kleding, is uitgesloten.
▪ Klachten/vorderingen dien je zo spoedig mogelijk bij ons schriftelijk te melden. Vorderingen, ook t.a.v. (letsel)schade, verjaren na één jaar. Deze vorderingen vervallen na twee jaar.
▪ De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor zover wij de schade opzettelijk of bewust roekeloos hebben veroorzaakt.

Minderjarigen

▪ De gehele deelnemersverklaring geldt ook voor de minderjarigen die onder jouw toezicht meekomen. Jij tekent voor hen. Ben je niet zelf de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige dan sta je ervoor in dat je toestemming voor deelname hebt gekregen van de wettelijk vertegenwoordiger.

Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Deelnemersverklaring – eigen risico en validiteit

Door akkoord te gaan geeft u aan kennis te hebben genomen van – de inhoud van deze deelnemersverklaring, de huisregels en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden – en hiermee akkoord te zijn.

× Hoe kan ik je helpen?